Psychoterapia systemowa

Czym jest terapia systemowa?

  Terapia systemowa to forma psychoterapii, w której rozpatruje się funkcjonowanie osób zgłaszających się po pomoc w kontekście systemów, w jakich żyją one na co dzień. Systemowe rozumienie stosowane jest najczęściej w terapii rodzin. Terapia rodzin dzieli się na wiele szkół i podejść m.in. strukturalne, komunikacyjne czy narracyjne. W każdym z nich inaczej rozumie się wyzwania z którymi zgłasza się rodzina i stosuje inne narzędzia pracy. To co łączy podejścia to traktowanie rodziny jako czegoś więcej niż tylko całość składającą się z różnych elementów, które pozostają ze sobą w relacjach. Zgodnie z założeniami terapii systemowej problemy, których doświadcza pacjent związane są z funkcjonowaniem systemu, jakiego stanowią część.

Podstawy o systemach:

  • Cały świat składa się z systemów pozostających w relacjach.
  • Systemy, w których funkcjonujemy, możemy podzielić na podsystemy. Mogą je tworzyć przykładowo poszczególni członkowie rodziny, jak i para małżeńska lub dzieci.
  • System podlega ograniczeniom. Charakteryzują go zarówno granice wewnętrzne (występujące między członkami rodziny lub poszczególnymi podsystemami), jak i zewnętrzne (które odseparowują go od innych systemów). Granice te mogą być przepuszczalne albo sztywne – pozwalając lub nie na przepływ informacji między podsystemami.

   W sytuacji zgłoszenia na terapię kwestie, z którymi przychodzi pacjent, są rozpatrywane przez terapeutę systemowego nie tylko jako indywidualny problem tej osoby, ale także jako problem dla systemu, jakiego częścią jest dana osoba. Objawy wnoszone przez pacjenta są postrzegane z dwóch perspektyw – ich znaczenia dla jednostki oraz konsekwencji dla grupy. Może zdarzyć się, że trudności zgłaszane przez pacjenta służą temu, aby w pewien sposób wpłynąć na dynamikę rodzinną – niektóre zachowania z pozoru destrukcyjne na poziomie jednostkowym, mają głęboki sens na poziomie systemu rodzinnego chroniąc go przed rozpadem. Istotne jest w tym zakresie rozumienie przyczynowości w terapii systemowej, która opisywana jest w sposób cyrkularny: rozpatrując problematyczne mechanizmy myślimy o nich na zasadzie błędnego koła – jedno zjawisko prowadzi do drugiego, które następnie zwrotnie oddziałuje na kolejne zachowanie.

Jak wygląda proces terapii?

     Sesje w terapii systemowej często odbywają się w większych odstępach czasowych (np. raz na dwa-cztery tygodnie). Najczęściej polegają na spotkaniach członków grupy (np. rodziny) z psychoterapeutą w celu omówienia problematycznych kwestii, jednak może się również zdarzyć, że pacjent w rozmowie indywidualnej ze swoim terapeutą samodzielnie odnosi się do systemu, którego jest częścią. Możliwe jest również rozwiązanie, w którym psychoterapia prowadzona jest przez dwójkę terapeutów (ma to zastosowanie zwłaszcza w sytuacji terapii par i terapii rodzin).

  W przypadku kiedy psychoterapia systemowa obejmuje swoimi oddziaływaniami cały system techniki pracy terapeutycznej są dostosowane do potrzeb wszystkich jego członków. Kluczowe jest zapewnienie przestrzeni do wyrażenia swoich uczuć przez każdego członka systemu. Psychoterapeuta nie wyklucza i nie faworyzuje żadnego z członków grupy.

  Terapia systemowa daje możliwość poprawy rozumienia i komunikacji w zakresie wzorców występujących w określonym systemie. Wypracowanie bardziej przystosowawczych sposobów myślenia i interakcji umożliwia poprawę w kwestii problemów związanych zarówno z relacjami jak i w wielu obszarach problemów osobistych.

Jeżeli szukasz psychoterapii w Krakowie, możesz zapisać się w naszym ośrodku Nurty, korzystając z dwóch prostych sposobów:

– Napisać do nas e-mail: fundacja.bezklamek@gmail.com (odpisujemy pon-pt od 8 do 20; staramy się to robić w dniu otrzymania wiadomości). W treści podaj interesujący Cię termin (lub Twoje możliwości). Możesz wskazać psychoterapeutkę, do której chcesz się zapisać. Jeśli ta osoba nie będzie miała terminu, poinformujemy Cię o możliwości zapisu do kolejki (o ile dany specjalista taką prowadzi) lub zaproponujemy innego psychoterapeutę
– Możesz również zadzwonić na numer +48 786907645 – Jeśli jednak wybierzesz tę formę kontaktu, prosimy o telefon w pn-pt w godzinach 9-19. Gdybyśmy nie odbierali, możesz pozostawić SMS, oddzwonimy w najbliższej możliwej chwili

Napisz do nas

Nie ma nas teraz w pobliżu. Zostaw wiadomość, a odpiszemy najszybciej jak to możliwe :)

Not readable? Change text.