SPECJALIŚCI: PSYCHOLOG, PSYCHIATRA CZY PSYCHOTERAPEUTA?

Czy psycholog i psychoterapeuta to ten sam zawód? Czy psychiatra może być nazwany psychologiem? Czy psychoterapeuci przepisują leki?

To pytania, które bardzo często zadają sobie osoby niezajmujące się na co dzień zdrowiem psychicznym. Żeby rozwiać najbardziej podstawowe wątpliwości związane z tym, czego możemy się spodziewać po wizycie u danego specjalisty, prezentujemy poniżej krótki opis zawodów praktykowanych przez osoby pracujące w obszarze zdrowia psychicznego:

Psycholog jest to osoba, która ukończyła 5-letnie studia z psychologii i otrzymała tytuł magistra. Z posiadania tytułu psychologa nie wynika, że dana osoba zajmuję się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi. Psycholog praktyk może zajmować się sportem, reklamą, czy organizacjami, a jako badacz bardzo szeroką tematyką od rozwoju człowieka i jego funkcjonowania w społeczeństwie, przez procesy umysłowe, po neuronalne podłoże różnych procesów psychicznych. Psychologia zaburzeń stanowi jeden z obszarów psychologii naukowej i praktycznej. Jeżeli psycholog chce kontynuować swoją pracę jako praktyk w tym obszarze, zazwyczaj wybiera się PO studiach na 4-letnią specjalizację, dzięki której może uzyskać stopień psychologa klinicznego (dorosłych, dzieci, bądź neuropsychologa) lub kończy kurs interwencji kryzysowej i udziela pomocy w przypadkach nagłych kryzysów psychicznych (próby samobójcze, śmierć bliskiej osoby). Czasami psychologowie prowadzą praktykę doradczą w zakresie problemów psychicznych, która jednak nie może być utożsamiana z psychoterapią. Co istotne, tylko osoba po studiach psychologicznych jest uprawniona do wykonywania, a przede wszystkim interpretowania wyników uzyskanych za pomocą narzędzi psychologicznych (testów inteligencji, inwentarzy osobowości) często stanowiących dodatkowe źródło informacji przy formułowaniu diagnozy i ustalaniu planu leczenia.

Psychiatra jest to osoba, która ukończyła medycynę, a następnie zrobiła specjalność w zakresie psychiatrii. Jest jedyną osobą z 3 wyróżnionych zawodów, która w Polsce może przepisywać leki oddziałujące na funkcjonowanie układu nerwowego, takie jak leki antydepresyjne, przeciwpsychotyczne czy uspokajające. Warto pamiętać, że główną rolą psychiatry nie jest przepisywanie leków – psychiatrzy zajmują się diagnozą (zgodną ze standardami ICD-10), badaniem ogólnego stanu pacjenta i zaleceniami do dalszego leczenia – sugerują metody jakie pacjent może wykorzystać by poprawić swoje funkcjonowanie. Dzięki swojemu ogólnemu wykształceniu medycznemu psychiatrzy są również kompetentni zlecać różne badania i testy medyczne oraz orzekać, czy dane objawy nie są manifestacją choroby spoza kręgu zaburzeń psychiatrycznych.

Psychoterapeuta jest to specjalista, który ukończył szkolenie psychoterapeutyczne związane z określoną szkołą psychoterapii, które zwyczajowo trwa 4-lata. Takie kursy zazwyczaj kończą psychiatrzy lub psychologowie, jednak nie każdy psychoterapeuta ma takie wykształcenie – wiele szkół psychoterapii przyjmuje osoby, które ukończyły jakiekolwiek studia wyższe. Dlatego też bycie psychoterapeutą nie jest równoznaczne z byciem psychologiem czy psychiatrą i na odwrót. Należy pamiętać, aby nie utożsamiać pojęcia psychoterapeuty z psychoanalitykiem – psychoanaliza to specyficzna forma terapii. Jako że zawód psychoterapeuty jest nieuregulowany prawnie, w świetle prawa każda osoba może nazwać się psychoterapeutą. Dlatego też warto pytać osobę, do której zgłaszamy się po pomoc o jej kompetencje – jaką szkołę ukończyła, czy kurs ten był akredytowany przez towarzystwo zrzeszające specjalistów (psychologiczne, psychiatryczne bądź związane z określonym nurtem psychoterapii) i czy poddaje swoją pracę regularnej kontroli (tzw. superwizji).

Warto pamiętać o tym, że zazwyczaj psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci współpracują ze sobą i znają swoje kompetencje. Doświadczeni specjaliści są świadomi swoich ograniczeń i kiedy czują, że pacjentowi pomogłaby inna lub dodatkowa forma pomocy – sugerują mu konsultacje z osobą, którą uważają za odpowiednią w tym zakresie. Dlatego z jednej strony warto zaufać specjaliście, do którego się wybieramy, a z drugiej mieć na uwadze powyższe rozróżnienie i nie bać się pytać o kwalifikacje.

Napisz do nas

Nie ma nas teraz w pobliżu. Zostaw wiadomość, a odpiszemy najszybciej jak to możliwe :)

Not readable? Change text.